Представяне


Фирма „ВИ ДЖИ ЕЙСИ” ООД е създадена през 12.04.2012 г. Дружеството e наследник на Фирма „Ве-Груп-А” /дата на възникване 30.08.2011г./

Фирма „ВЕ ГРУП-А” ЕООД гр.Перник , представлявана от Веселин Цветанов Иванов изпълнява коректно своите задължения при цялостното управление на инвестиционния проект за обект:
„Основен ремонт и преустройство на сградата на „Национален музей на Българското изобразително изкуство”.

Фирма „Ве-Груп-А” се преименува във „Ви Джей Си” ООД на 12.04.2012г.

„Ви Джей Си” ООД изключително ориентирано към извършване на консервационно – реставрационни работи по сгради – паметници на културата. Фирмата се намира на ул. „Лениски проспект”, бл. 31, вх. Б, ап. 6. Тя е разположена в урегулиран поземлен имот, представляващ жилищна сграда . УПИ 55871.515.1397.1.9 жилище – апартамент .

В съседство с фирмата се намират жилищни сгради, училища, пазар и магазини. Фирмата е регистрирана в Пернишки Окръжен съд.

От създаването си до днес фирмата извърши консервационно – реставрационни работи в гр. Видин, обект „Кръстата казарма”. Сградата е построена през 1801 г. на мястото, където се е намирала градината на Стария сарай, (двореца на пашата) и е била използвана за конак на еничарите (къща на агата на еничарите). Покрит дървен мост я свързвал с построената в съседство оръжейна работилница

„ВИ ДЖИ ЕЙСИ” ООД разполага с добре подготвен технически и изпълнителски персонал, който успешно може да се справи със различни строителни консервационно-реставрационни проблеми.